Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies

From A. G. van Hamel Foundation
Revision as of 18:14, 2 January 2024 by DG (talk | contribs) (+ biografie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
De Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies werd op 18 maart 1991 opgericht. Doelstelling van de Stichting is
het bevorderen van de studie van de Keltische talen en culturen, in het bijzonder in Nederland, alsmede het verbreden en instandhouden van een maatschappelijk draagvlak ter begunstiging van de Keltische studies, en voorst al hetgeen dat tot meerdere bloei van deze studies kan strekken.
De Stichting staat een wetenschappelijke benadering van de studie van Keltische talen en culturen voor en vervult zowel een coördinerende rol voor vakspecialisten op dit gebied, als de functie van een informatieve organisatie ten behoeve van belangstellenden.

Wat doet de stichting?

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de Stichting het Keltisch Colloquium, waarbij Nederlandse en buitenlandse sprekers lezingen geven, en de Van Hamel-lezing(en), met een voordracht van een specialist van internationale allure. Tevens worden er gelegenheidssprekers uitgenodigd, excursies georganiseerd, cursussen gegeven en wordt er meegewerkt aan het opzetten van symposia en manifestaties.

Tijdschrift Kelten

De Stichting geeft viermaal per jaar Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies uit. Hierin zijn verdiepende artikelen, recensies van nieuwe publicaties (of andere media), verslagen van recente evenementen, nieuwsitems en andere wetenswaardigheden te vinden. Belangstellenden worden hiermee ook op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. Begunstigers ontvangen het blad automatisch thuis en het blad is tevens verkrijgbaar via de losse verkoop.

Biografie van A. G. van Hamel

Ter ere van het honderdjarig bestaan van Keltische studies in Nederland gaf de Stichting in 2023 de nieuwe biografie van A. G. van Hamel uit. Hiervan verscheen zowel een Nederlandstalige als Engelstalige editie en beide edities zijn nu ook online beschikbaar.


Hoe kan ik donateur worden?

Word begunstiger!

Om onze doeleinden te kunnen realiseren is uw steun is hard nodig. Word daarom begunstiger van de Stichting en blijf op de hoogte van alles wat met Kelten en de keltologie (in Nederland en daarbuiten) te maken heeft. Als begunstiger ontvangt u viermaal per jaar Kelten: Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, en heeft u recht op korting bij de verschillende activiteiten die de Stichting organiseert.


Hoe kan ik op de hoogte blijven?

2

Volg de Stichting op sociale media: