Beschermpersonen van de Stichting

From A. G. van Hamel Foundation
Leni van Strien-Gerritsen, voormalig docent Keltisch aan de Universiteit Utrecht, is sinds 2006 beschermvrouwe van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies. Haar voorgangers zijn Anders Ahlqvist en Maartje Draak.

Maartje Draak

Na de dood van prof. dr. A. G. van Hamel in 1945 werd de fakkel van de keltologie in Nederland overgenomen door professor Maartje Draak. Tot haar overlijden in 1995 was Maartje Draak beschermvrouwe van de Stichting. De Stichting Uitgeverij de Keltische Draak is naar haar vernoemd.

Anders Ahlqvist

In de tien jaar die daarop volgden, vervulde emeritus professor Anders Ahlqvist (1945–2018), hoogleraar Oud- en Middeliers aan de universiteiten van Galway (Ierland) en Helsinki (Finland), de functie van beschermheer. Het bestuur van de stichting heeft hem de titel Emeritus-Beschermheer verleend.

Leni van Strien-Gerritsen

Met ingang van 2006 is Leni van Strien-Gerritsen zijn opvolgster. Leni van Strien-Gerritsen is vooral bekend van haar functie als docent Keltisch aan de Universiteit Utrecht waar zij zich tot haar pensioen in 2003 heeft ingezet voor het behoud van de studie Keltische Talen en Cultuur.

Leni van Strien-Gerritsen (links) en prof. Anders Ahlqvist (rechts)
Leni van Strien (links) en Anders Ahlqvist (rechts) op de Drift in Utrecht.