Activiteiten van de Stichting

From A. G. van Hamel Foundation
Activiteiten
Jaarlijks organiseert de Stichting het Keltisch Colloquium, waarbij Nederlandse en buitenlandse sprekers lezingen geven. Tevens worden er gelegenheidssprekers uitgenodigd, excursies georganiseerd, cursussen gegeven en wordt er meegewerkt aan het opzetten van symposia en manifestaties.

Lezingen

Keltisch Colloquium

De Stichting A. G. van Hamel organiseert ieder jaar een reeks activiteiten waarbij de Keltische talen en cultuur centraal staan. In mei/juni organiseert de Stichting het Keltisch Colloquium. Op deze dag spreken Nederlandse en Vlaamse wetenschappers over een breed scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Keltische talen en cultuur in de breedste zin des woords. Onderwerpen die op het Keltisch Colloquium aan bod komen zijn archeologie, mythologie, literatuur, geschiedenis en taalkunde.


Overige lezingen

De Stichting A. G. van Hamel organiseert tevens (extra) lezingen op het terrein van de Keltische talen en cultuur (zie het archief). Ook kan de Stichting lezingen organiseren voor organisaties en instanties die geïnteresseerd zijn in de diverse aspecten van de Keltische cultuur. Zij heeft contacten met diverse wetenschappers en andere organisaties die actief zijn op dit terrein. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u een mail sturen naar secretariaat@vanhamel.nl.


Andere activiteiten

CODECS: online projecten op vanhamel.nl

Sinds enkele jaren fungeert codecs.vanhamel.nl (voorheen vanhamel.nl/wiki) als een platform voor een aantal bijzondere webprojecten en digitale materialen ten behoeve van de Keltische studies. Sinds 2015 zijn deze onderdelen samengebundeld onder een gemeenschappelijke titel: CODECS: Online Database and eResources for Celtic Studies.


Cursussen

Bovendien draagt de Stichting graag bij aan het opzetten van dergelijke cursussen mits er voldoende belangstelling hiervoor bestaat. In deze gevallen kunt u contact opnemen met secretariaat@vanhamel.nl.

Tentoonstellingen

De Stichting heeft een eenvoudige tentoonstelling samengesteld over de Keltische talen en cultuur. Deze tentoonstelling is getiteld ‘De Kelten door de eeuwen heen’. Het doel van de tentoonstelling is om een breder publiek kennis te laten maken met de ontwikkeling van de Keltische talen en culturen. De Stichting gebruikt deze tentoonstelling bij evenementen en festivals. Daarnaast wordt de tentoonstelling in bruikleen gegeven aan instellingen en organisaties die actief zijn op het culturele vlak. Te denken valt aan openbare bibliotheken, musea en particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van Keltische talen en cultuur of aanverwante gebieden. Mocht u belangstelling hebben voor deze tentoonstelling dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via de post of via de mail: secretariaat@vanhamel.nl. De Stichting kan op verzoek van anderen ook tentoonstellingen samenstellen op deelgebieden van de keltologie.