Nieuws

From A. G. van Hamel Foundation
Revision as of 21:08, 19 March 2022 by DG (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Nieuws en activiteiten

Nieuws

Keltisch Colloquium van 16 maart gaat niet door. Alternatief in de maak

Datum bericht: 19 februari 2024

Het Keltisch Colloquium dat 16 maart zou plaatshebben is geannuleerd wegens uitval van sprekers. We willen ons publiek graag een volwaardig programma kunnen aanbieden, maar op kort termijn is dat niet meer te verwezenlijken.

Wees niet getreurd, want er wordt ondertussen gezocht naar een alternatief. Wat dat alternatief zal zijn en hoe het eruit zal zien hopen we zo spoedig mogelijk bekend te kunnen maken.


Nieuws

De biografie van Van Hamel staat online

Datum bericht: 20 december 2023

Vandaag is het 20 december 2023 en dat is een bijzondere dag, want het betekent dat het precies honderd jaar is geleden dat Keltisch werd toegevoegd aan de leeropdracht van Anton Gerard van Hamel. In zekere zin was daarmee een begin gemaakt aan wat uiteindelijk de opleiding Keltische talen en cultuur zou worden. Een uitgelezen moment om de nieuwe biografie van A. G. van Hamel kosteloos online aan te bieden, zowel in het Nederlands als in het Engels!

Ga door naar deze pagina.

Cover Van Hamel front EN.jpg
  •  za 
  • 04
  • nov
  • 2023
11.00–16.00
 • boekenmarkt

Samhain Keltische boekenmarkt

Datum bericht: 22 oktober 2023
Utrecht Parnassos Cultuurcentrum (Ruimte 010), Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht.
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies / Studievereniging Asterix

Na de grote belangstelling van vorig jaar houden we met Asterix een nieuwe markt met vele Keltische boeken en meer!

 • Stichting A.G. van Hamel voor Keltische studies:
  Naast boeken over de Kelten, Keltische talen, sprookjes, legendes, vikingen hebben we ook Ierse/Schotse muziek, Fantasy, foto en informatieve boeken over Ierland, Schotland, Bretagne en Wales, bordspelen, strips, snuisterijen etc.
 • Studievereniging Asterix
  Studievereniging Asterix staat hier met hun boekencollectie. Zeker interessant voor mensen die Keltisch of Iers willen studeren.

Adres: Parnassos Cultuurcentrum, Ruimte 010, Utrecht.

De toegang is gratis!


  •  do 
  • 14
  • dec
  • 2023
19.30
 • lecture
 • Van Hamel-lezingen

Van Hamel-lezing 2023: Peter Schrijver (UU) over “De komst van het Indo-Europees in West-Europa: Keltisch en Pre-Keltisch”

Datum bericht: 17 oktober 2023
Utrecht Drift 21, Sweelinckzaal
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies / Vereniging van Oudgermanisten

Er komt weer een nieuwe Van Hamel-lezing aan! Dit jaar slaat de Stichting de handen ineen met de Vereniging van Oudgermanisten. Niemand minder dan prof. dr. Peter Schrijver, hoogleraar Keltisch aan de Universiteit Utrecht, is uitgenodigd om te spreken over een onderwerp dat zowel keltologen als germanisten zal interesseren. Hij zal dat ongetwijfeld doen op de heldere en toegankelijke manier die we van hem gewend zijn. De titel is: “De komst van het Indo-Europees in West-Europa: Keltisch en Pre-Keltisch”

Abstract

Recent genetisch onderzoek levert opvallende steun voor de gedachte dat de eerste Indo-Europese talen tenminste al rond 2500 v. Chr. in Noordwest-Europa aangekomen zijn, dat wil zeggen ver vóór de verspreiding van het Keltisch en Germaans (die beide tot de Indo-Europese taalfamilie behoren) in deze gebieden. Daarmee rijst de vraag of we in de Keltische en Germaanse talen sporen kunnen vinden van een oudere Indo-Europese taallaag, die later in het Keltisch en Germaans geabsorbeerd is. Het antwoord is een voorzichtig “ja”, althans voor het Keltisch, maar aan dat antwoord vooraf gaat de zoektocht naar een manier om dit soort vragen op een zinvolle manier te onderzoeken en om met de onvermijdelijke onzekerheden om te gaan.

Nieuws

Nieuwe podcast: ‘Op Zoek naar de Draak’

Datum bericht: 14 juli 2023

Onalngs werd de podcast ‘Op Zoek naar de Draak’ feestelijk gepubliceerd. Voor de podcast doken Darina Knoops en Marieke Rotman, beiden studenten van de opleiding Keltisch, in het archief van Prof. Maartje Draak in de Universiteitsbilbiotheek van Utrecht en spraken zij met een aantal van haar bewonderaars.

Luister de podcast op Spotify, Soundcloud, of op de website van de Universiteit Utrecht!

https://keltisch.sites.uu.nl/keltisch-2023/podcast-op-zoek-naar-de-draak


  •  za 
  • 18
  • mrt
  • 2023
11.00–17.00
 • Colloquium
 • Keltisch Colloquium

Keltisch Colloquium 2023

Datum bericht: 9 januari 2023
Utrecht In De 3 Krone, Oudegracht 227, Utrecht
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies
 • e-mail: kc@vanhamel.nl

Dit evenement is uitverkocht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Zaterdag 18 maart, inderdaad even na Saint Patrick’s Day, is het zover. Dan organiseert de Van Hamel Stichting namelijk een gloednieuw Keltisch Colloquium, een lezingendag waarop een prettige mix van Keltische onderwerpen voorbij zal komen.


Programma

We hebben maar liefst zes interessante, enthousiaste sprekers op het programma staan, waarvan drie early career researchers (Jackie Burema, Froukje Kooistra en Jim Slemmer) en drie gevorderde onderzoekers (Greta Anthoons, Ruud van den Beuken en Bart Jaski). De abstracts worden te zijner tijd onthuld. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te worden gehouden. Of houd onze social media en deze website in de gaten voor al het nieuws.


11.00
Opening door voorzitter Ashwin Gohil
11.15
Greta Anthoons
‘De Parisi en de Parisii: meer dan toeval?’
De Gallische Parisii worden in de 1ste eeuw v. Chr. meermaals vernoemd door Caesar. De naam van hun tegenhangers, de Parisi van East Yorkshire, komt slechts eenmaal voor, namelijk in de Geographia van Ptolemaeus (130-170 na Chr.). De gelijkenis tussen de twee namen roept vragen op over een mogelijke relatie: zijn de twee volken verwant of wat is hun mogelijke connectie? Of berust alles slechts op toeval en zijn de namen onafhankelijk van elkaar ontstaan? De meest opvallende overeenkomst tussen de Parisi en de Parisii, vanuit archeologisch perspectief, gaat terug tot de 3de eeuw v. Chr., een tijd waarvoor er geen bewijs is dat de etnische naam al bestond. De begrafenisrituelen die in deze periode in East Yorkshire en in de regio rond Parijs werden beoefend, lijken in vele opzichten op elkaar (vooral de wagengraven), maar waren beide ook stevig verankerd in hun respectieve Britse en Gallische tradities. Volgens sommige archeologen zijn de Parisi van East Yorkshire migranten uit Noord-Gallië, volgens anderen zijn beide migranten uit Centraal-Europa, waarbij één groep in Noord-Gallië bleef en de andere doorreisde naar East Yorkshire, maar doorgedreven archeologisch onderzoek toont aan dat deze scenario’s niet houdbaar zijn. Wel is duidelijk dat beide regio's deel uitmaakten van hetzelfde lange-afstandsnetwerk. Verschillende andere regio's in Noord-Gallië waren bij dit netwerk betrokken, maar het belangrijkste en misschien enige Britse knooppunt van het netwerk was East Yorkshire.
12.15
Jackie Burema
‘De zalm der wijsheid in middeleeuws Ierse literatuur’
Het is bijna onmogelijk om de term zalm der wijsheid niet tegen te komen als keltoloog. Veel wetenschappelijke artikelen verwijzen naar het concept, en zelfs in niet-academische media is het een populair concept. Echter is de zalm der wijsheid in grote mate afwezig in de middeleeuws Ierse teksten. Zelfs teksten die vaak worden gebruikt in de definitie van de zalm der wijsheid hebben maar een twijfelachtige connectie met deze zalm. Het lijkt er dan ook op dat de zalm in Ierse literatuur niet per se meer verbonden is met wijsheid dan bijvoorbeeld hazelnoten. Sterker nog, er is een kans dat er in middeleeuws Ierland nooit een concept zoals de zalm der wijsheid bestond maar dat het een uitvinding is van de wetenschappelijke literatuur.
12.50
Lunch
13.35
Ruud van den Beuken
‘“Like looking in a mirror and seeing everything a touch crooked”: Midhir and Etáin in post-Revivalist Irish drama’

On 19 February 1940, Hilton Edwards and Micheál mac Liammóir, the founders of the Dublin Gate Theatre (est. 1928), welcomed President Douglas Hyde to the premiere of mac Liammóir’s first original English play, Where Stars Walk. Quite remarkably, the play begins by hoodwinking its audience: during what seems like a stylized depiction of the mythological tale of Midhir and Etáin, the lights suddenly come up to reveal a contemporary Dublin drawing room, where a group of Anglo-Irish socialites are rehearsing a mythological play that is to be staged during a charity night. Discussions of the play’s merits quickly ensue: is there any place for Celtic Revivalism in post-revolutionary Ireland, or have those themes become “badly dated”, as one character puts it? However, while the socialites continue to bicker, Micheál and Eileen, two servants in the house, begin to realise that they might share more with Midhir and Etáin than just their initials…

In a sense, Where Stars Walk is a thematic amalgamation of three elements that were arguably central to Irish culture and society in the 1930s and 40s: it addresses the postcolonial relevance of pre-revolutionary movements like the Celtic Twilight; the traumatic and contested history of the Irish nation; as well as the struggle to assert viable collective identities in a newly independent state that suffered from pervasive societal fragmentation. By analysing mac Liammóir’s exploration of both mythological and contemporary themes, it will become clear how Where Stars Walk served to propound an alternative vision of Ireland through its celebration of cultural diversity.

14.35
Froukje Kooistra
‘Beledigingen en complimenten in middeleeuws Welsh proza’
De Welshe prozaverhalen presenteren een samenleving waarin iemands eer kan worden aangetast door middel van beledigingen en daarmee schaamte kan veroorzaken, een actie die volgens de Welshe wetten compensatie (MW sarhaed 'beledigingsprijs') vereist. Deze overeenkomst tussen wetteksten en proza geeft aanleiding tot wederzijdse invloed tussen deze twee categorieën, vooral ook omdat sommige passages in de wetten bijna woordelijk in de prozaverhalen voorkomen. Deze overeenkomsten, evenals de mogelijkheid om een persoon te beledigen en daarmee statusverlies te veroorzaken, hebben aanleiding gegeven tot de vraag of de beledigingen en complimenten in de prozaverhalen afgeleid zijn van werkelijke maatschappelijke normen en waarden zoals gespecificeerd door de wetten. En waar de wetten voorbeelden geven van beledigingen, biedt Welshe lofpoëzie een basis voor lovenswaardige kenmerken zoals vrijgevigheid, wijsheid en schoonheid, die tot op zekere hoogte ook in proza voorkomen.
15.10
Pauze met koffie en thee
15.25
Jim Slemmer
‘Reizen in vroegmiddeleeuws Ierland’
In deze lezing wordt gekeken naar hoe men in de vroege middeleeuwen in Ierland reisde, zowel over land als over zee. Er is geprobeerd om alle praktische én juridische aspecten hiervan te onderzoeken: van navigatie tot gevaren op de weg, en van het betalen van tol tot het vinden van een plaats om te overnachten. Naar veel van deze onderwerpen was al eerder onderzoek gedaan, maar tijdens deze lezing komen al deze onderwerpen samen om één overkoepelend beeld te vormen van hoe men in de vroege middeleeuwen in Ierland op reis ging, en met welke moeilijkheden en uitdagingen dit gepaard ging, maar ook van welke strategieën en hulpmiddelen de mensen gebruikmaakten. Om het onderzoek zo degelijk mogelijk uit te voeren is gebruikgemaakt van zowel archeologische als tekstuele bronnen.
16.00
Bart Jaski
Macgnímrada 7 Immrama 7 Echtrai Antóin i Tírib Ollaman ‘De knapendaden en bootreizen en avonturen van Anton in de Landen der Professoren’’
Anton Gerard van Hamel (1886-1945) is de grondlegger van de academische keltologie in Nederland. Maar voordat hij in 1923 hoogleraar Oudgermanistiek werd en Keltisch aan zijn leeropdracht werd toegevoegd, heeft hij een lange weg afgelegd. Een weg die hem vanaf zijn jeugd bracht naar verschillende landen, waar hij native speakers en professoren ontmoette, maar waar hij ook met tegenslagen en cancel culture te maken kreeg – en strijd voerde met Duitse ambtenaren en innerlijke demonen. Van Hamel is in veel opzichten een intrigerend persoon, vol met tegenstellingen. In deze lezing wordt een sneak-preview gegeven van de bundel Man van twee werelden: A.G. van Hamel als keltoloog en germanist, die in het kader van de viering van 100 jaar keltologie in Nederland zal worden gepubliceerd.
17.00
Afsluiting

Entree en optie

De toegang voor het Colloquium bedraagt € 25 voor donateurs en € 30 voor niet-donateurs (het is overigens nooit te laat om donateur te worden!). Koffie, thee en lunch zijn bij deze prijs inbegrepen.

Voor de bezoekers die dat willen, is het mogelijk om na de lezingen nog na te praten en te blijven eten op de locatie. Het diner wordt gepresenteerd als een lopend buffet, en kost € 17,50 per persoon. Drank is hierbij inbegrepen. Mee-eten is alleen mogelijk na aanmelding. Hierbij horen wij ook graag met hoeveel personen u blijft mee-eten en of er bepaalde dieetwensen zijn. Uiteraard zal er in ieder geval voor vegetarische mogelijkheden gezorgd worden.

DonateursNiet-donateurs
Toegang (incl. lunch, etc.)€ 25€ 30
Toegang (incl. lunch, etc.) + buffet€ 42,50€ 47,50

Aanmelden

Dit evenement is uitverkocht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Wilt u ook het evenement beleven? Geef u dan op door vóór 1 maart het volgende te doen:

 • een e-mail met vermelding van uw volledige naam te sturen naar kc@vanhamel.nl, én
 • het relevante bedrag over te maken op rekening NL89 INGB 0003 1537 31 t.n.v. Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies te Utrecht, o.v.v. ‘Colloquium 2023’.

  •  za 
  • 05
  • nov
  • 2022
11.00–16.00
 • boekenmarkt

Samhain Keltische boekenmarkt

Datum bericht: 16 oktober 2022
Utrecht Parnassos Cultuurcentrum (Ruimte 204), Kruisstraat 201, 3581 GK Utrecht.
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies / Studievereniging Asterix

Keltische boeken en meer!

 • Stichting A.G. van Hamel voor Keltische studies:
  Naast boeken over de Kelten, Keltische talen, sprookjes, legendes, vikingen hebben we ook Ierse/Schotse muziek, Fantasy, foto en informatieve boeken over Ierland, Schotland, Bretagne en Wales, bordspelen, strips, snuisterijen etc.
 • Studievereniging Asterix
  Studievereniging Asterix staat hier met hun boekencollectie. Zeker interessant voor mensen die Keltisch of Iers willen studeren.

Adres: Parnassos Cultuurcentrum, Ruimte 204, Utrecht.

De toegang is gratis!

Let op. De eindtijd is vervroegd tot 16.00. De poster geeft nog de oude tijd aan.


  •  za 
  • 14
  • mei
  • 2022
10.30–16.30
 • colloquium
 • Keltisch Colloquium

Keltisch Colloquium 2022 (afgelast)

Datum bericht: 9 januari 2022
Utrecht Eilandsteede, Vreugdenhillaan 31, 3526 ZB Utrecht.
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies

Wegens onvoorziene omstandigheden kan het Keltisch Colloquium geen doorgang vinden.


  •  zo 
  • 20
  • mrt
  • 2022
11:00-17:00
 • markt

‘Keltische boeken+’-markt

Datum bericht: 9 januari 2022
Amersfoort Sportpark Bokkeduinen 4
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies

Keltische boeken en meer! Wie en wat u kunt verwachten:

 • Stichting A.G. van Hamel voor Keltische studies:
  Naast boeken over de Kelten, Keltische talen, sprookjes, legendes, vikingen hebben we ook Ierse/Schotse muziek, Fantasy, foto en informatieve boeken over Ierland, Schotland, Bretagne en Wales, bordspelen, strips, snuisterijen etc.
 • Nicki Bullinga en Henk Hardeman
  Schrijversduo Nicki Bullinga en Henk Hardeman zullen ook aanwezig zijn. Henk schreef verschillende kinderboeken, maar ook een Olivier B. Bommel verhaal. Nicki is kenner op het gebied van Koning Arthur en schrijft historische kinderboeken.
 • Studievereniging Asterix
  Studievereniging Asterix staat hier met hun boekencollectie. Zeker interessant voor mensen die Keltisch of Iers willen studeren.

Gratis toegang en gratis parkeren voor de deur.

Adres: Sportpark Bokkeduinen 4 Amersfoort. Het gebouw/locatie is van de AKV Amersfoort.


  •  do 
  • 27
  • jan
  • 2022
20:30
 • lecture
 • Van Hamel-lezingen

Online Van Hamel-lezing: “The ‘Paradox’ of Medieval Scotland?” (verplaatst)

Datum bericht: 17 oktober 2021
Online.

Let op: dit evenement is verplaatst van 18 november 2021 naar 27 januari 2022.

Nederlandse aankondiging:
Door de coronacrisis is 2021 niet het meest fortuinlijke jaar geweest voor de viering van 30 jaar Stichting, maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken neerzitten. Integendeel! Op 27 januari 2022 organiseert de Stichting een kersverse Van Hamel-lezing! We hebben historicus Neil McGuigan, auteur van het dit jaar veschenen boek Máel Coluim III, ‘Canmore’, bereid gevonden om online een lezing te geven over “The ‘Paradox’ of Medieval Scotland? Re-examining the Scottish exceptionalism of the 12th and 13th centuries”.

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@vanhamel.nl. Je zult dan t.z.t een link ontvangen om de lezing bij te kunnen wonen. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt dus wees er snel bij.

English announcement:
2021 marks the Foundation’s 30th anniversary. While the corona crisis has prevented us so far from celebrating this milestone, we are reluctant to let it go by in silence. The Foundation has, therefore, invited a distinguished speaker to deliver an online paper in the Van Hamel Lecture series. On Thursday, January 27th, 2022, Neil McGuigan, historian and author of a recent monograph on Máel Coluim III, ‘Canmore’, will be talking about “The ‘Paradox’ of Medieval Scotland? Re-examining the Scottish exceptionalism of the 12th and 13th centuries”.

All are welcome! You can sign up to attend by sending us an email with your name to secretariaat@vanhamel.nl. Admission is free, but the number of virtual seats is limited so reservations will be made on a first-come, first-served basis. This event will start at 20:30 CET.


De A. G. van Hamel Stichting is afhankelijk van uw steun om evenementen te kunnen organiseren en om zowel ons online tijdschrift Kelten als onze online database CODECS kosteloos te kunnen blijven aanbieden. Uw hulp is daarom warm welkom en ook kleine donaties dragen bij om onze missie te kunnen realiseren.

The A. G. van Hamel Foundation depends on your support to continue organising events in Celtic studies and publishing our online journal Kelten as well as our online database CODECS free of charge. If you can, please take a moment to consider a gift. Your help is much appreciated and even small gifts can help accomplish our mission.