Nieuws:VHL2023

From A. G. van Hamel Foundation
  •  do 
  • 14
  • dec
  • 2023
19.30
 • lecture
 • Van Hamel-lezingen

Van Hamel-lezing 2023: Peter Schrijver (UU) over “De komst van het Indo-Europees in West-Europa: Keltisch en Pre-Keltisch”

Datum bericht: 17 oktober 2023
Utrecht Drift 21, Sweelinckzaal
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies / Vereniging van Oudgermanisten

Er komt weer een nieuwe Van Hamel-lezing aan! Dit jaar slaat de Stichting de handen ineen met de Vereniging van Oudgermanisten. Niemand minder dan prof. dr. Peter Schrijver, hoogleraar Keltisch aan de Universiteit Utrecht, is uitgenodigd om te spreken over een onderwerp dat zowel keltologen als germanisten zal interesseren. Hij zal dat ongetwijfeld doen op de heldere en toegankelijke manier die we van hem gewend zijn. De titel is: “De komst van het Indo-Europees in West-Europa: Keltisch en Pre-Keltisch”

Abstract

Recent genetisch onderzoek levert opvallende steun voor de gedachte dat de eerste Indo-Europese talen tenminste al rond 2500 v. Chr. in Noordwest-Europa aangekomen zijn, dat wil zeggen ver vóór de verspreiding van het Keltisch en Germaans (die beide tot de Indo-Europese taalfamilie behoren) in deze gebieden. Daarmee rijst de vraag of we in de Keltische en Germaanse talen sporen kunnen vinden van een oudere Indo-Europese taallaag, die later in het Keltisch en Germaans geabsorbeerd is. Het antwoord is een voorzichtig “ja”, althans voor het Keltisch, maar aan dat antwoord vooraf gaat de zoektocht naar een manier om dit soort vragen op een zinvolle manier te onderzoeken en om met de onvermijdelijke onzekerheden om te gaan.