Nieuws:Keltisch Colloquium 2023

From A. G. van Hamel Foundation

  •  za 
  • 18
  • mrt
  • 2023
11.00–17.00
 • Colloquium
 • Keltisch Colloquium

Keltisch Colloquium 2023

Datum bericht: 9 januari 2023
Utrecht In De 3 Krone, Oudegracht 227, Utrecht
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies
 • e-mail: kc@vanhamel.nl

Dit evenement is uitverkocht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Zaterdag 18 maart, inderdaad even na Saint Patrick’s Day, is het zover. Dan organiseert de Van Hamel Stichting namelijk een gloednieuw Keltisch Colloquium, een lezingendag waarop een prettige mix van Keltische onderwerpen voorbij zal komen.


Programma

We hebben maar liefst zes interessante, enthousiaste sprekers op het programma staan, waarvan drie early career researchers (Jackie Burema, Froukje Kooistra en Jim Slemmer) en drie gevorderde onderzoekers (Greta Anthoons, Ruud van den Beuken en Bart Jaski). De abstracts worden te zijner tijd onthuld. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om automatisch op de hoogte te worden gehouden. Of houd onze social media en deze website in de gaten voor al het nieuws.


11.00
Opening door voorzitter Ashwin Gohil
11.15
Greta Anthoons
‘De Parisi en de Parisii: meer dan toeval?’
De Gallische Parisii worden in de 1ste eeuw v. Chr. meermaals vernoemd door Caesar. De naam van hun tegenhangers, de Parisi van East Yorkshire, komt slechts eenmaal voor, namelijk in de Geographia van Ptolemaeus (130-170 na Chr.). De gelijkenis tussen de twee namen roept vragen op over een mogelijke relatie: zijn de twee volken verwant of wat is hun mogelijke connectie? Of berust alles slechts op toeval en zijn de namen onafhankelijk van elkaar ontstaan? De meest opvallende overeenkomst tussen de Parisi en de Parisii, vanuit archeologisch perspectief, gaat terug tot de 3de eeuw v. Chr., een tijd waarvoor er geen bewijs is dat de etnische naam al bestond. De begrafenisrituelen die in deze periode in East Yorkshire en in de regio rond Parijs werden beoefend, lijken in vele opzichten op elkaar (vooral de wagengraven), maar waren beide ook stevig verankerd in hun respectieve Britse en Gallische tradities. Volgens sommige archeologen zijn de Parisi van East Yorkshire migranten uit Noord-Gallië, volgens anderen zijn beide migranten uit Centraal-Europa, waarbij één groep in Noord-Gallië bleef en de andere doorreisde naar East Yorkshire, maar doorgedreven archeologisch onderzoek toont aan dat deze scenario’s niet houdbaar zijn. Wel is duidelijk dat beide regio's deel uitmaakten van hetzelfde lange-afstandsnetwerk. Verschillende andere regio's in Noord-Gallië waren bij dit netwerk betrokken, maar het belangrijkste en misschien enige Britse knooppunt van het netwerk was East Yorkshire.
12.15
Jackie Burema
‘De zalm der wijsheid in middeleeuws Ierse literatuur’
Het is bijna onmogelijk om de term zalm der wijsheid niet tegen te komen als keltoloog. Veel wetenschappelijke artikelen verwijzen naar het concept, en zelfs in niet-academische media is het een populair concept. Echter is de zalm der wijsheid in grote mate afwezig in de middeleeuws Ierse teksten. Zelfs teksten die vaak worden gebruikt in de definitie van de zalm der wijsheid hebben maar een twijfelachtige connectie met deze zalm. Het lijkt er dan ook op dat de zalm in Ierse literatuur niet per se meer verbonden is met wijsheid dan bijvoorbeeld hazelnoten. Sterker nog, er is een kans dat er in middeleeuws Ierland nooit een concept zoals de zalm der wijsheid bestond maar dat het een uitvinding is van de wetenschappelijke literatuur.
12.50
Lunch
13.35
Ruud van den Beuken
‘“Like looking in a mirror and seeing everything a touch crooked”: Midhir and Etáin in post-Revivalist Irish drama’

On 19 February 1940, Hilton Edwards and Micheál mac Liammóir, the founders of the Dublin Gate Theatre (est. 1928), welcomed President Douglas Hyde to the premiere of mac Liammóir’s first original English play, Where Stars Walk. Quite remarkably, the play begins by hoodwinking its audience: during what seems like a stylized depiction of the mythological tale of Midhir and Etáin, the lights suddenly come up to reveal a contemporary Dublin drawing room, where a group of Anglo-Irish socialites are rehearsing a mythological play that is to be staged during a charity night. Discussions of the play’s merits quickly ensue: is there any place for Celtic Revivalism in post-revolutionary Ireland, or have those themes become “badly dated”, as one character puts it? However, while the socialites continue to bicker, Micheál and Eileen, two servants in the house, begin to realise that they might share more with Midhir and Etáin than just their initials…

In a sense, Where Stars Walk is a thematic amalgamation of three elements that were arguably central to Irish culture and society in the 1930s and 40s: it addresses the postcolonial relevance of pre-revolutionary movements like the Celtic Twilight; the traumatic and contested history of the Irish nation; as well as the struggle to assert viable collective identities in a newly independent state that suffered from pervasive societal fragmentation. By analysing mac Liammóir’s exploration of both mythological and contemporary themes, it will become clear how Where Stars Walk served to propound an alternative vision of Ireland through its celebration of cultural diversity.

14.35
Froukje Kooistra
‘Beledigingen en complimenten in middeleeuws Welsh proza’
De Welshe prozaverhalen presenteren een samenleving waarin iemands eer kan worden aangetast door middel van beledigingen en daarmee schaamte kan veroorzaken, een actie die volgens de Welshe wetten compensatie (MW sarhaed 'beledigingsprijs') vereist. Deze overeenkomst tussen wetteksten en proza geeft aanleiding tot wederzijdse invloed tussen deze twee categorieën, vooral ook omdat sommige passages in de wetten bijna woordelijk in de prozaverhalen voorkomen. Deze overeenkomsten, evenals de mogelijkheid om een persoon te beledigen en daarmee statusverlies te veroorzaken, hebben aanleiding gegeven tot de vraag of de beledigingen en complimenten in de prozaverhalen afgeleid zijn van werkelijke maatschappelijke normen en waarden zoals gespecificeerd door de wetten. En waar de wetten voorbeelden geven van beledigingen, biedt Welshe lofpoëzie een basis voor lovenswaardige kenmerken zoals vrijgevigheid, wijsheid en schoonheid, die tot op zekere hoogte ook in proza voorkomen.
15.10
Pauze met koffie en thee
15.25
Jim Slemmer
‘Reizen in vroegmiddeleeuws Ierland’
In deze lezing wordt gekeken naar hoe men in de vroege middeleeuwen in Ierland reisde, zowel over land als over zee. Er is geprobeerd om alle praktische én juridische aspecten hiervan te onderzoeken: van navigatie tot gevaren op de weg, en van het betalen van tol tot het vinden van een plaats om te overnachten. Naar veel van deze onderwerpen was al eerder onderzoek gedaan, maar tijdens deze lezing komen al deze onderwerpen samen om één overkoepelend beeld te vormen van hoe men in de vroege middeleeuwen in Ierland op reis ging, en met welke moeilijkheden en uitdagingen dit gepaard ging, maar ook van welke strategieën en hulpmiddelen de mensen gebruikmaakten. Om het onderzoek zo degelijk mogelijk uit te voeren is gebruikgemaakt van zowel archeologische als tekstuele bronnen.
16.00
Bart Jaski
Macgnímrada 7 Immrama 7 Echtrai Antóin i Tírib Ollaman ‘De knapendaden en bootreizen en avonturen van Anton in de Landen der Professoren’’
Anton Gerard van Hamel (1886-1945) is de grondlegger van de academische keltologie in Nederland. Maar voordat hij in 1923 hoogleraar Oudgermanistiek werd en Keltisch aan zijn leeropdracht werd toegevoegd, heeft hij een lange weg afgelegd. Een weg die hem vanaf zijn jeugd bracht naar verschillende landen, waar hij native speakers en professoren ontmoette, maar waar hij ook met tegenslagen en cancel culture te maken kreeg – en strijd voerde met Duitse ambtenaren en innerlijke demonen. Van Hamel is in veel opzichten een intrigerend persoon, vol met tegenstellingen. In deze lezing wordt een sneak-preview gegeven van de bundel Man van twee werelden: A.G. van Hamel als keltoloog en germanist, die in het kader van de viering van 100 jaar keltologie in Nederland zal worden gepubliceerd.
17.00
Afsluiting

Entree en optie

De toegang voor het Colloquium bedraagt € 25 voor donateurs en € 30 voor niet-donateurs (het is overigens nooit te laat om donateur te worden!). Koffie, thee en lunch zijn bij deze prijs inbegrepen.

Voor de bezoekers die dat willen, is het mogelijk om na de lezingen nog na te praten en te blijven eten op de locatie. Het diner wordt gepresenteerd als een lopend buffet, en kost € 17,50 per persoon. Drank is hierbij inbegrepen. Mee-eten is alleen mogelijk na aanmelding. Hierbij horen wij ook graag met hoeveel personen u blijft mee-eten en of er bepaalde dieetwensen zijn. Uiteraard zal er in ieder geval voor vegetarische mogelijkheden gezorgd worden.

DonateursNiet-donateurs
Toegang (incl. lunch, etc.)€ 25€ 30
Toegang (incl. lunch, etc.) + buffet€ 42,50€ 47,50

Aanmelden

Dit evenement is uitverkocht. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Wilt u ook het evenement beleven? Geef u dan op door vóór 1 maart het volgende te doen:

 • een e-mail met vermelding van uw volledige naam te sturen naar kc@vanhamel.nl, én
 • het relevante bedrag over te maken op rekening NL89 INGB 0003 1537 31 t.n.v. Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies te Utrecht, o.v.v. ‘Colloquium 2023’.