Keltisch Colloquium

From A. G. van Hamel Foundation

Het Keltisch Colloquium

Elk jaar in mei of juni wordt door de Stichting A. G. van Hamel het Keltisch Colloquium georganiseerd. Op deze dag kunt u sprekers horen vertellen over een breed scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Keltische talen en cultuur in de breedste zin des woords. Onderwerpen die op het Keltisch Colloquium aan bod kunnen komen behelzen geschiedenis, archeologie, taalkunde, literatuur en mythologie.


Aanstaande editie


Nog geen informatie beschikbaar