Nieuws:Kelten online gelanceerd

From A. G. van Hamel Foundation

Nieuws

Kelten online is gelanceerd!

2 april 2019

Dit jaar is een mijlpaal bereikt, want met ingang van 2019 is ons tijdschrift Kelten voor iedereen gratis online toegankelijk geworden. Kelten heeft een geheel eigen platform gekregen op kelten.vanhamel.nl, waar op regelmatige basis artikelen, recensies, verslagen en andere bijdragen zullen verschijnen. De redactie van het blad heeft een jaar lang hard gewerkt om zover te komen.

Het eerste echte artikel is al een feit en komt van de hand van dr. Bart Jaski, conservator handschriften en oude drukken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Bart Jaski duikt in de boekencollectie van Maartje Draak (1907-1995), hoogleraar in de keltologie, en schetst aan de hand van haar aantekeningen in de marges een bijzondere kijk op haar leven en leefwereld.

Het gedrukte jaarboek Kelten, waarvan onlangs de derde jaargang is verschenen, zal gewoon naast de online versie blijven bestaan. Donateurs ontvangen het jaarboek automatisch.

Meer informatie over de redenen voor deze belangrijke nieuwe stap en over de nieuwe vorm van publicatie is te lezen in het redactioneel voorwoord.

Overigens is ook de huidige website grondig aangepakt. Vormgeving en inhoud zijn vernieuwd om de site van de stichting en die van het tijdschrift beter op elkaar te doen aansluiten. De agenda voor evenementen wereldwijd is overigens terug van weggeweest, maar is nu te vinden op de website van Kelten.