Start

From A. G. van Hamel Foundation
Revision as of 17:29, 4 February 2021 by DG (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tijdschrift Kelten

Onlangs online

Publicatieoverzicht van Nederlandse keltologen in 2020
Bart Jaski
26 juli 2021

Nieuws en mededelingen Kelten 87
Anouk Nuijten
5 juli 2021
Vertalen en/of bewerken: een recensie in tweeluik
Lian Blasse
5 juli 2021
De herkomst van de Middelwelshe graanterminologie
Wies Henkens
16 juni 2021

Van jachthoorns naar iPhones: Mabinogi-Ogi’s hedendaagse versie van het verhaal van Blodeuwedd
Demi Bartels
7 juni 2021