Keltisch Colloquium

From A. G. van Hamel Foundation
Revision as of 20:32, 1 April 2019 by DG (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Het Keltisch Colloquium

Elk jaar in mei of juni wordt door de Stichting A. G. van Hamel het Keltisch Colloquium georganiseerd. Op deze dag kunt u sprekers horen vertellen over een breed scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Keltische talen en cultuur in de breedste zin des woords. Onderwerpen die op het Keltisch Colloquium aan bod kunnen komen behelzen geschiedenis, archeologie, taalkunde, literatuur en mythologie.


Aanstaande editie


  •  za 
  • 14
  • mei
  • 2022
10.30–16.30
 • colloquium
 • Keltisch Colloquium

Keltisch Colloquium 2022 (afgelast)

Datum bericht: 9 januari 2022
Utrecht Eilandsteede, Vreugdenhillaan 31, 3526 ZB Utrecht.
 • georganiseerd door: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies

Wegens onvoorziene omstandigheden kan het Keltisch Colloquium geen doorgang vinden.